Organisatie

 

Wat is de Duurzaamheidskring
De Duurzaamheidskring Barendrecht is een actieve stichting die leden in staat stelt elkaar te ontmoeten in een ontspannen sfeer en die het delen van kennis en ervaring ter bevordering van een duurzaam Barendrecht stimuleert. De Duurzaamheidskring is op 11 november 2011 van start gegaan en heeft inmiddels ruim 70 leden die zich voor een concrete aanpak hebben uitgesproken. In de duurzaamheidskring zitten vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs, (gemeentelijke) instellingen en vrijwilligers.

 

De essentie
De essentie is dat de leden van Duurzaamheidskring Barendrecht door samenwerking vaker en sneller hun duurzame doelen bereiken dan wanneer iedere organisatie of persoon dit op eigen kracht zou doen. Een duurzaam Barendrecht gaat duidelijk verder dan uitsluitend het terugdringen van CO2-uitstoot door bijvoorbeeld energiebesparing, het gebruik van duurzaam opgewekte energie of duurzamere producten of diensten in te kopen. Ook het verbeteren van de sociale samenhang van onze Barendrechtse samenleving is van groot belang in een tijd dat overheidsinstellingen financieel tot minder in staat zijn.

 

Netwerk
Daarom is het opbouwen van een netwerk en het onderling delen van kennis en ervaring essentieel om tot nieuwe inzichten, ideeën en praktisch uitvoerbare plannen en projecten te komen.

 

Kernwaarden Duurzaamheidskring Barendrecht:

  • samenwerken
  • inspireren
  • stimuleren
  • no-nonsense aanpak
  • betrokkenheid

 

 

Bestuur Duurzaamheidskring Barendrecht

 

Voorzitter: de heer M. van Tour Directievoorzitter Rabobank Ridderkerk Midden- IJsselmonde

 

Secretaris: de heer J.W. van Hellemond Directeur Velo Beheer

 

Penningmeester: de heer H. Groenendijk Directeur Groener Gras Producties

 

Bestuurslid: de heer J. van Wolfswinkel Wethouder Gemeente Barendrecht